pomiń nawigację

Aktywacja karty

Karta Health Club Team - Kropla Zdrowia

Aby aktywować kartę, wpisz kod jednorazowy otrzymany wraz z kartą oraz numer Twojej karty HealthClub.

Karta Health Club

Aby aktywować kartę, wpisz swój numer PESEL, który znajdziesz np. w dowodzie osobistym oraz numer Twojej karty HealthClub.